fbpx
 

Firmaadministrasjon

Effektiv støtte i forretningsledelse.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.regnskapgroup.no/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png
Glatt forretning, problemfri administrasjon.

Andre tjenester

Glatt forretning, problemfri administrasjon.

Omfattende tjenester som sikrer gjennomsiktighet.

Firmaadministrasjon

Vårt tjenestespekter inkluderer mer enn bare regnskapsfunksjoner – vi fungerer også som din firmas administrative støtte, som hjelper med å løse daglige utfordringer og sikre at virksomheten fungerer smidig og effektivt.

1. Fakturering

Fakturering er en viktig prosess som sikrer økonomisk gjennomsiktighet mellom tjenesteleverandør og mottaker. En faktura er et dokument som ikke bare bekrefter et salg, men gir også detaljert informasjon om salget, som produkt- eller tjenestebeskrivelse, mengde, enhetspris og totalbeløp. I tillegg kan den inkludere betalingsvilkår, merverdiavgift (MVA) beløp, og andre viktige økonomiske detaljer. Fakturering og rettidig forsendelse er viktige for selskapets kontantstrømstyring, kunde-relasjoner og riktig regnskapsføring.

2. Forberedelse av arbeidskontrakter

Forberedelse av arbeidskontrakter er en svært viktig prosess fordi den definerer de grunnleggende rettighetene og pliktene til arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidskontrakten vil dekke alle vesentlige arbeidsvilkår, som lønn, antall arbeidstimer, jobboppgaver og plikter, feriepolitikk, konfidensialitetsavtaler, og andre viktige detaljer for å sikre en jevn og rettferdig forvaltning av arbeidsforholdet.

Forberedelse av en arbeidskontrakt er en komplisert oppgave som krever juridisk kunnskap og regnskapsferdigheter. I tillegg må den overholde alle gjeldende arbeidslovgivninger og forskrifter. Dette er et område hvor konsultasjon og profesjonell hjelp kan være svært nyttig for å sikre at alle aspekter er riktig definert og vurdert.

3. Forberedelse av boligleiekontrakter for ansatte

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Forberedelse av boligleiekontrakter for ansatte er enda en viktig og spesifikk regnskapsområde. For selskaper som leier ut bolig til sine ansatte, er det spesielt viktig å sikre at alle aspekter av leieavtalen er riktig definert og i samsvar med gjeldende lover.

Leiekontrakten skal inneholde alle viktige leiedetaljer, som leiepris, leieperiode, boligbeskrivelse, plikter for leietaker og utleier, samt eventuelle spesifikke bestemmelser relatert til boligvedlikehold, forsikring, leiebetaling, etc.

Når man inngår leiekontrakter for ansatte, bør man også vurdere arbeidslovgivningen, inkludert retningslinjer for ansattes bolig, arbeidshelse og sikkerhetsregler, og selskapets personalpolitikk.

Eksperter på dette området kan hjelpe til med å sikre at alle disse aspektene blir riktig behandlet og inkludert i boligleiekontrakten, noe som sikrer lovlighet og gjennomsiktighet for alle parter i avtalen.

4. Bestilling av Bygge/Renhold og Skatt-kort

Bestilling av Bygge/Renhold og Skatt-kort er en fundamental aspekt ved arbeidsprosedyrer relatert til byggebransjen og renholdssektoren i Norge. Som profesjonelle tar vi hånd om bestillingen av disse kortene for å forenkle og effektivisere administrasjonsprosessen for din bedrift.

Bygge/Renhold-kortet er nødvendig for alle som jobber innen bygg- og renholdssektoren i Norge for å sikre arbeideres sikkerhet og lovlighet. Bestilling og administrasjon av disse kortene krever kunnskap om norsk lovgivning, men vi kan bistå i denne prosessen.

Skatt-kortet er skattekortet for arbeidstakere i Norge. Det angir hvor mye og hvilke skatter en arbeidstaker må betale av sin lønn. Vi kan også assistere i bestillingen og administrasjonen av disse kortene for å lette finansadministrasjonen i din bedrift.

https://www.regnskapgroup.no/wp-content/uploads/2023/10/785571.webp

5. Prosjektsøk

Vårt firma tilbyr en omfattende rekke tjenester innen prosjektsøk, med mål om å lette vekst- og utviklingsprosessen for bedrifter. Vi samarbeider med kunder for å forstå deres spesifikke behov og mål, og deretter lager vi skreddersydde strategier som hjelper med å identifisere og utnytte nye forretningsmuligheter.

Våre tjenester inkluderer:

Markedsanalyse: Vi utfører en grundig markedsanalyse for å identifisere nye muligheter, trender, og risikoer.
Konkurrentanalyse: Vi analyserer konkurrenters aktiviteter og strategier for å identifisere potensielle styrker og svakheter.
Relasjonsbygging: Vi utvider og vedlikeholder relasjoner med potensielle kunder og partnere for å legge til rette for langsiktig samarbeid.
Strategiutvikling: Vi skaper og implementerer effektive prosjektsøkstrategier som oppfyller kundens behov og mål.
Tjenestekvalitetsovervåking: Vi overvåker og vurderer kontinuerlig effektiviteten av våre tjenester for å sikre høyeste tjenestekvalitet.
Opplæring og konsultasjon: Vi tilbyr opplæring og konsultasjon for å hjelpe kunder med bedre å forstå prosjektsøkningsprosessen og effektivt benytte den.
Rapporter og oppdateringer: Vi gir detaljert informasjon om prosjektsøkaktiviteter, resultater, og prestasjoner, slik at kunder kan bedre forstå og vurdere avkastningen på sine investeringer.
https://www.regnskapgroup.no/wp-content/uploads/2023/09/banner2.jpg

6. Forberedelse av kjøp/salg dokumentasjon for transportmidler

Kjøp og salg av transportmidler er en kompleks prosess hvor det er nødvendig å ta hensyn til en rekke juridiske krav. For å gjøre denne prosessen så smidig som mulig, tilbyr vi en omfattende tjeneste som dekker alle aspekter ved forberedelse av nødvendige dokumenter.

Utarbeidelse av avtale: Avhengig av om du kjøper eller selger et transportmiddel, kan vi forberede en kjøps- eller salgsavtale, med hensyn til alle gjeldende lover.
Dokumentsjekk: Vi sjekker alle dokumenter relatert til transportmiddelet, inkludert teknisk inspeksjonssertifikat, forsikringspolise, osv.
Sjekk av juridiske krav: Vi sørger for at alle nødvendige lover og forskrifter følges gjennom hele kjøps- eller salgsprosessen.
Utarbeidelse av registreringsdokumenter: Vi vil hjelpe deg med å fylle ut alle nødvendige registreringsdokumenter og sende dem til relevante institusjoner.
Konsultasjon: Vi vil gi deg all nødvendig informasjon og råd relatert til kjøps- eller salgsprosessen for transportmidler, slik at din erfaring blir så stressfri og effektiv som mulig.

Vårt mål er å sikre at alle nødvendige dokumenter er riktig forberedt og innsendt, slik at alle prosesser går smidig og uten unødige forsinkelser. Vi er her for å assistere deg gjennom denne prosessen.

7. Bedriftsrepresentasjon

Vårt team kan fungere som bedriftens representant i forskjellige situasjoner. Dette kan inkludere representasjon i møter med partnere, kunder eller regulatoriske institusjoner. Videre kan vi representere selskapet ditt i korrespondanse eller svare på viktige brev og meldinger. Vårt mål er å lette denne byrden for deg og sikre at bedriften din alltid blir representert på en skikkelig og profesjonell måte.

Alle disse administrative aspektene er nødvendige for å sikre at bedriften din fungerer jevnt og effektivt. Vi streber etter å lette disse prosessene for deg, slik at du kan fokusere på veksten og utviklingen av virksomheten din.

Garanti for økonomisk klarhet
Nøyaktige og rettidige fakturaer
Profesjonell kundekonsultasjon

Tjeneste Forespørsel

Vi er her for å hjelpe. Fyll ut skjemaet nedenfor.